Saturday, 27 March 2010

Persediaan bergelar mahasiswa.


 • Ubah minda bahawa sistem penbelajaran di menara gading tidak sama dengan sekolah menengah atau matikulasi terutama dari segi kaedah belajar.

 • Perlu mempersiapkan diri melalui proses sosialisasi dalam kampus

 • Perlu bersedia untuk mempelajari dan meningkatan kemahiran bahasa Inggeris kerana semua rujukan di universiti dalam bahasa Inggeris

 • Mesti mempersiapkan diri lima thaun akan datang bermula dari semesta pertama dengan kemahiran yang diperlukan oelh bakal majikan.

 • Bersifat holistik dan tidak boleh memfokus kepada satu agenda. Ia berlandaskan konsep holistik iaitu formula Jeri ( jasmani, emosi, rohani dan intelektual ) yang hebat. Pelajar tidak hanya terperuk di bilik kuliah sebaliknya libatkan diri dengan aktiviti universiti yang sihat.

 • Bagi pelajar yang gagal mendapat kursus yang dipohon, pastikan keputusan yang dibuat itu adalah yang terbaik. Tidak kira apa kursus sekalipun, ia adalah satu peluang terbaik untuk melanjutkan pengajian di universiti kerana diluar lebih ramai yang gagal ke menara gading.

Apa yang perlu pelajar tahu ketika melangkah ke menara gading? 1. Matlamat yang jelas

 2. Cemerlang akadamik

 3. Cemerlang sahsiah

 4. Cemerlang ketrampilan diri

 5. Memiliki 7 kemahiran insaniah :


 • Komunikasi

 • Kepimpinan

 • Pemikiran kritis

 • Kerja berkumpulan

 • Nilai dan etika

 • Pembelajaran sepanjang hayat

 • Keusahawanan

Persediaan sebagai pelajar seimbang


Pelajar seimbang ialah pelajar yang cemerlang dalam dua aspek utama :


Akademik • Mencapai keputusan akademik yang cemerlang. Di menara gading sistem purata nilai gred yang terkumpul ( PNGK ) 4.0 digunakan. Pelajar yang mempunyai PNGK 3.0 dan ke atas di anggap cemerlang

Kokurikulum • Melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum

 • Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan kemahiran insaniah pelajar.

No comments:

Post a Comment